Jana “Xyll” Krčmářová, jednatelka
jana.krcmarova@fanbase.cz

Terezie “Invi” Holešínská, manažerka
terezie.holesinska@fanbase.cz

Facebook: @fanbasecz
Instagram: @fanbasecz
Twitter: @fanbasecz