PODMÍNKY A PRAVIDLA

Podmínky:

Účastník naší akce se přihlášením předem nebo na místě zavazuje dodržovat tato pravidla a je si vědom toho, že jejich nedodržování může znamenat okamžité vyloučení z akce a to bez náhrady.

Pravidla:

— Poslouchejte pokyny pořadatelů. Jsou oprávněni Vás za nedodržování pokynů a pravidel z akce vyloučit bez náhrady.
— Vstupenku noste viditelně.
— Zákaz kouření většinou platí až na výjimky v celém místě konání akce. Věnujte prosím pozornost odpovídajícím označením.
— Dodržujte požární a bezpečností předpisy v budově.
— Na panelech s hosty nerušte, pro komunikaci s kamarády využijte ostatní prostory.
— Při focení a podpisech dbejte pokynů pořadatelů.
— Nepoškozujte jakékoliv zařízení v místě konání akce. Pokud se stane nehoda a něco se rozbije, upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalšímu poškození nebo zraněním. Udržujte čistotu.
— Vaši zvířecí kamarádi nemají na tuto akci povolen vstup. Zanechte je protentokrát na svých domovských základnách. Jinak budou nuceni trávit akci před budovou.

Poznámky:

Program — vyhrazujeme si právo na změny v programu. Pokud ke změnám z technických důvodů nebo důvodu neúčasti pozvaného hosta dojde, budou oznámeny s předstihem.
Materiály — úplné materiály garantujeme pouze pro předem přihlášené účastníky. Předem nepřihlášení účastníci obdrží plné materiály až do vyčerpání rezervního množství.
Vstupné — v ceně vstupného jsou zahrnuty účastnické materiály a vstup na celou akci. Výší vstupného najdete na stránce dané akce.

Účastník zasláním nebo odevzdáním přihlášky souhlasí s uložením uvedených osobních údajů v chráněné databázi pořadatele. Údaje nebudou zneužity ani poskytnuty nikomu mimo příslušné organizátory. Poskytnutí údajů včetně pravého jména je podmínkou účasti a účastník přihlášením souhlasí s právem pořadatele ověřit si u vstupu pravost údajů v úředním dokladu účastníka (OP, Cestovní pas, ŘP atd.).